Trgovina i pristup tržištu

Kako bi povećali obim prodaje i prihode, proizvođačima iz Srbije su putem ADF-ovih aktivnosti na unapređenju trgovine i pristupa tržištu ponuđena znanja i veštine pomoću kojih se stvaraju proizvodi dodate vrednosti na neki od sledećih načina:

  • marketing proizvoda koristeći prepoznatljivost lokalne robne marke i  programe kojima se garantuje visoki kvalitet

  • standardizacija, zdravstvena bezbednost hrane, kao i usvajanje međunarodnih sistema standarda ISO 9000 i 14000 i HACCP sistema bezbednosti hrane

  • studijska putovanja – tržišta susednih zemalja, zemalja EU i Sjedinjenih Američkih Država

  • učešće na međunarodnim sajmovima i marketinškim manifestacijama koje podržava Ministarstvo SAD za poljoprivrednu saradnju (FAS), Trgovinsko odeljenje Ambasade SAD (FCS), Vlada Srbije i privredne komore u Srbiji

  • unapređena prodaja proizvoda veće vrednosti prema već ugovorenom izvozu svežih sezonskih proizvoda i prerađevina sa dodatom vrednošću, kao i segmente tržišta poput puževa, aromatičnog i lekovitog bilja i meda

  • pomoć zadrugama koje se razvijaju i napreduju uz primenu savremenijih proizvodnih metoda kod ugovoranja budućih kupoprodajanih ugovora.

Programi HACCP i ISO certifikacije

HACCP i ISO certifikacija je potrebna za većinu izvoza hrane u zemlje EU, a od 2009. godine će biti zahtevana kod svakog izvoza hrane u EU. Kako bi se povećale izvozne mogućnosti, ADF je podržao program certifikacije kvaliteta hrane koji je obuhvatio celu Srbiju. Pružena je i obuka za preduzeća, zadruge i samostalne radnje. Veliki broj preduzeća koje je podržao ADF su završile proces certifikacije i uvele su ISO/HACCP integrisane sisteme u svoja preduzeća.

ADF je takođe sarađivao sa Privrednom komorom Srbije i Pokrajinskim sekretarijatom za privredu radi pružanja obuke i konsultanstkih usluga za 44 preduzeća kako bi uveli ISO standarde (upravljanje kvalitetom, zaštite i bezbednosti zaposlenih, životne sredine, informacijska sigurnost). Nakon uspešnog završetka projekta, 15 preduzeća je dobilo ISO certifikate, a očekuje se da druge firme budu certifikovane 2007.

Program razvoja robnih marki i certifikacije „Najbolje iz Vojvodine“

ADF je 2005. uspostavio saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i Izvršnim većem AP Vojvodine radi sprovođenja programa razvoja robnih marki i certifikacije „Najbolje iz Vojvodine“ za poljoprivredne proizvode. Pomoć ADF-a je obuhvatila promociju i promotivni materijal u kojima su isticane prednosti koje pruža standardizacija proizvoda i mogućnosti plasmana na strano tržište. Pored poboljšanog opšteg imidža domaće proizvodnje hrane i drugih proizvoda koji se prodaju regiji, ovim programom zaštite oznake geografskog porekla se takođe podstakao izvoz i prodaja u zemlji.

Studijska putovanja

ADF je podržao studijska putovanja u Nemačku i Austriju za poljoprivrednike proizvođače mleka kao i u Mađarsku za povrtare, a  kako bi omogućili nove kontakte i plasmane na tržištu.

Proizvođači mleka i goveđeg mesa iz Srbije su otišli na studijsko putovanje u Austriju i Nemačku kako bi se upoznali sa primerima dobrog upravljanja gazdinstvima. Prvi rezultati koji su proistekli od studijskog putovanja predstavljaju slučajeve kada su poljoprivrednici primenili svoje iskustvo kako bi uložili u staje, muzilišta, kvalitetna grla i programe ishrane.

Za 43 predstavnika zadruga organizovano je studijsko putovanje u Mađarsku, gde su imali prilike da se upoznaju sa najboljim primerima iz prakse, metodologijama i pristupima koje koriste zadruge u Mađarskoj. Poljoprivrednici su se upoznali sa uspešnim poljoprivrednim strategijama i načelima savremenog zadrugarstva koja se tiču osnivanja povrtarskih zadružnih saveza. Pored toga što su usvojili znanja o tehnikama koje su videli u Mađarskoj, neki poljoprivrednici su sa firmama sa kojima su stupili u kontakt sklopili trgovinske ugovore. 

Sajmovi i druge promotivne aktivnsoti

Godine 2005. je četrnaest a 2006. sedamnaest poljoprivrednih zadruga sa teritorije gde je radio ADF uspešno predstavilo svoje proizvode  potencijalnim kupcima na Novosadskom sajmu, razvili su veze sa snabdevačima i prerađivačima koji proizvode dodatnu vrednost, proširili svoje mogućnosti prodaje i promovisali svoje zajedničke strategije proizvodnje i razvoj robnih marki. Nekoliko zadruga je sklopilo terminske ugovore zahvaljujući kontaktima ostvarenih na sajmu. 

Prekogranične poslovne aktivnosti

ADF je omogućio mnoge prekogranične i međuregionalne veze Srbije sa Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Kao rezultat uspostvaljene saradnje između poslovnih preduzeća i razvojnih agencija, potpisano je nekoliko prekograničnih kupoprodajnih ugovora.

Formirano je i jedno prekogranično udruženje sa članstvom od pedesetak udruženja iz četiri okruga u Mađarskoj i tri opštine u Srbiji u blizini mađarske granice.  Iz ovoga je proisteklo i potpisivanje memoranduma o razumevanju između agencija za razvoj MSP iz Subotice, Sombora, Segedina, Bačalmaša i Kiškunhalaša podkancelarije komore u Kečkemetu u cilju ostvarivanja komunikacije u vezi sa projektima koji podržavaju privredni razvoj datih regija.

Mnogi korisnici ADF-ovih projekata iz oblasti agrobiznisa su svoju prodaju proširili na rastuća tržišta Mađarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pužarske zadruge i srodna prehrambeno-prerađivačka preduzeća su sebi obezbedili ugovore o izvozu sa firmama iz Italije i Slovenije, a povrtarski zadružni savez deo svoje proizvodnje izvozi u Nemačku.

Brojni korisnici ADF-ovih projekata iz oblasti privrede i agrobiznisa su proširili prodaju i proizvodnju. Tako je, na primer, asocijacija udruženja voćara izvezla industrijske jabuke u Mađarsku, a jabuke I klase u Rusiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.